top of page

English class Day 13 – Section 5

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 2 - Can കഴിയും പറ്റും സാധ്യമാണ്.91

Col 1  Lend/Lends കടംനൽകാറുണ്ട്, കടംനൽകുന്നു


👉Col 2  Lend കടംനൽകുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Lending കടംനൽകുന്നു, കടംനൽകികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കടംനൽകികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കടംനൽകുകയായിരുന്നു


Col 4  Lent   കടംനൽകി


Col 5 Lent   കടംനൽകിയിരുന്നു, കടംനൽകിയിട്ടുണ്ട്.


Repeat!👆


ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കോളം 4ലേയും കോളം 5ലേയും  വാക്കിന്‍റെ spelllingലും ഉച്ചാരണത്തിലും ചെറിയ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട്.   വാക്കിന്‍റെ അന്ത്യത്തിൽ dക്ക് പകരം t ആണ് വരുന്നത്.


👆

Previous ------ Next