top of page

English class Day 13 – Section 5

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 2 - Can കഴിയും പറ്റും സാധ്യമാണ്.91

Col 1  Lend/Lends കടംനൽകാറുണ്ട്, കടംനൽകുന്നു


👉Col 2  Lend കടംനൽകുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Lending കടംനൽകുന്നു, കടംനൽകികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കടംനൽകികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കടംനൽകുകയായിരുന്നു


Col 4  Lent   കടംനൽകി


Col 5 Lent   കടംനൽകിയിരുന്നു, കടംനൽകിയിട്ടുണ്ട്.


Repeat!👆


ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കോളം 4ലേയും കോളം 5ലേയും  വാക്കിന്‍റെ spelllingലും ഉച്ചാരണത്തിലും ചെറിയ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട്.   വാക്കിന്‍റെ അന്ത്യത്തിൽ dക്ക് പകരം t ആണ് വരുന്നത്.


👆

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page