top of page

English class Day 12 – Section 28

Anchor 1

Previous ------ Next

Now let us move to other items.CONVERSATION


സംഭാഷണം.

                                                                                                                          👇

 

Can you please tell me the time?

നിങ്ങൾക്ക്, എനിക്കൊന്ന് സമയം പറഞ്ഞുതരാമോ?


It is 7. What is the hurry? You seem to be going somewhere far.

7 മണിയാണ്. എന്താണ് ധൃതി? നിങ്ങൾ ദൂരെയെവിടെയോ പോകുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ.


I have to catch the 9 O’clock train from Badagara.

വടകരയിൽ നിന്നുമുള്ള 9 മണിയുടെ തീവണ്ടി എനിക്ക് പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


Where are you going?

നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്?ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, വടകര എന്ന സ്ഥലത്തിന്‍റെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് സ്ഥല നാമം Badagara എന്നാണ്.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page